Fagkyndige håndværkere

Billige håndværkere

185 kr. i timen

Fleksible håndværkere

Guide: Det skal I vide før opstart af renovering i andelsforeningen

Hvis I som andelsforening står overfor større renoveringsarbejde, skal der være styr på en række foranstaltninger forinden. Bliv klogere på, hvad I skal tage højde for, samt hvilke renoveringsprojekter der kan være ekstra gavnlige for jeres forening.

facaderenovering af andelsforening

Skab overblik over andelsboligforeningens næste renovering

Står jeres andelsforening overfor et større byggeprojekt, er der nogle vigtige overvejelser I skal have gjort jer. Det er bestyrelsen af foreningen, som står for at udforme byggebeskrivelsen. Jo mere detaljeret denne er, jo lettere er det at estimere pris og tidsplan for projektet.

Et større byggeprojekt kræver et godt overblik og dygtige håndværkere, men frem for alt kræver det også en gennemarbejdet projektbeskrivelse. Så hvad er vigtigt at have med i sådan en beskrivelse? Det har vi samlet lidt om her på siden.

Typiske renoveringsprojekter for andelsforeninger

Der er flere grunde til at foretage større renoveringer. Frem for alt kan der være gevinster i form af bedre indeklima og energibesparelser. Da renovering ofte kan udføres løbende, kan det føles mere overkommeligt at opretholde bygningens vedligeholdelse.

Hvor der skal renoveres først, afhænger af bygningens tilstand og hvad man ønsker at opnå med renoveringen. De typiske renoveringsopgaver det foretages i andelsforeninger er for vedligeholdelse af bygningen. Ofte er disse typer af projekter en forbedring for både indeklima og energiforbruget.

1

Tagskift

Skal taget skiftes er det nødvendigt at I, som forening, har gjort jer nogle overvejelser for hvad der skal skiftes. Det er overvejelser, som hvilken tagtype i vil have, forhold med isolering og om der også skal udskiftes tagrender.

Et tæt tag har mange fordele, og sikre bygningen mod blandt andet vandskader og stort energiforbrug. Det er derfor vigtigt at få tjekke taget regelmæssigt, og vurdere om taget trænger til at blive udskiftet eller renoveret.

2

Nye Vinduer

Når vinduerne i en andelsforening skal udskiftes, er det bedst at få alle vinduer udskiftet. Ens vinduer giver en bedre helhed til bygningen, men sikre også at alle vinduer er lige tætte.

Nyere vinduer er generelt set gode til at isolere og holde tætte, men det kan også være en ide at tjekke om facaden trænger til en renovering.

3

Renovering af opgangene

Opgange bliver dagligt brugt af mange mennesker, så den kan også hurtigt komme til at virke slidt. At få skiftet døre, lavet reparationer, skiftet lyskilder og malet opgangen, kan alt være med til at opløfte opgangens udtryk.

Hvad skal I som andelsforeningen huske?

Det er andelsforeningens bestyrelse, som skal sørge for en konkret beskrivelse af projektet. Denne beskrivelse er en lovformelig og skal op til en generalforsamling i foreningen, før projektet kan godkendes.

Følgende skal fra andelsforening være klart, før et byggeprojekt kan starte:

  • En lovformelig beskrivelse af projektet
  • Estimeret pris for projektet
  • Tidsplan for byggeriet
  • Konsekvensberegning for de enkelte beboere

 

De gode råd

De fleste garantiordninger dækker ikke arbejde i andelsboligforeninger, det er derfor en gode ide at undersøge jeres muligheder som en entreprisegaranti. Det giver jer en sikkerhed som forening.

Ligeledes bør foreningens forsikring også tjekkes, inden byggeriet starter. Med en udvidet storm- og brandforsikring under byggeperioden, undgår andelsboligforeningen uforudsete udgifter.

En god pris for renovering hos andelsboligforeninger

Som andelsboligforening er det vigtig at renoveringen bliver så effektiv, kvalitetssikret og billig som muligt. Derfor er vi klar til en uforpligtende snak med jer, for at høre mere om hvordan vi kan hjælpe jeres renoverings- eller bygningsprojekt godt i gang.

Kontakt os i dag