Fagkyndige håndværkere

Billige håndværkere

185 kr. i timen

Fleksible håndværkere

Guide: Disse 3 typer undertag skal du kende

Undertagets vigtigste opgave er at sikre, at dit tag holder tæt. Undertaget lægges under din tagbeklædning og skal forhindre, at der trænger fugt ind i den underliggende tagkonstruktion. Derudover er det undertagets opgave at lede vand, som har trængt igennem tagdækningen, ned til tagrenden.

tagkonstruktion med lægter

Mange tænker først og fremmest på tagbelægning, når de skal have nyt tag, men ofte undervurderes vigtigheden af et velholdt undertag. Med et vedligeholdt undertag kan man nemlig undgå gener såsom skimmelsvamp, råd i lægter og at ens tagkonstruktion bliver svækket.

Undertage er for nogle typer tagbeklædning en nødvendighed for at sikre, at taget holder helt tæt, For andre typer, er det en ekstra beskyttelse mod indtrængen af regnvand.

Her på siden kan du læse om de tre mest almindelige typer undertag.

Diffusionstæt eller diffusionsåbent undertag?

Undertage kan deles op i to kategorier. Overordnet handler det om undertagets evne til at “ånde”, alt efter om din tagkonstruktion er ventileret eller uventileret.
icon: Diffusionsåbne undertage

Diffusionsåbne undertage

I uventilerede tagkonstruktioner er der ikke mulighed for ventilation. I stedet fjernes fugten ved direkte at trænge ud gennem selve undertaget. Dette kaldes et diffusionsåbent undertag.

Diffusionstætte undertage

På diffusionstætte undertage kan fugten ikke trænge igennem selve undertagsmaterialet, men er afhængig af en god ventilation mellem isolering og undertag for at kunne trænge ud. Dette kaldes en ventileret tagkonstruktion, fordi der er skabt ventilation på undertagets underside.

Her er de 3 typer undertag, du skal kende

1

Undertag af banevarer

Denne type kaldes også let undertag og er fremstillet af plastmateriale. Undertage af banevarer er en tagdug, som har fået sit navn, fordi den købes som banevare – altså i rulle. De kan enten fås i en tyndere udgave eller i en mere kraftig udgave som enten er af plast eller armeret tagpap.

Banevarer er ofte diffusionstætte, men man kan også få nogle varianter, som er diffusionsåbne. Banevarer kræver dog, at man afstiver tagkonstruktionen.

Fordelen ved undertag af banevarer er, at det er et billigt materiale, og det er nemt at arbejde med, fordi man kan tilpasse materialet omkring rør og vinduer.

En ulempe kan være, at undertag af banevarer kan larme ved vindstød, hvis det er lagt forkert på. Desuden er levetiden en del kortere end de andre typer tag, og kan man komme til at forkorte levetiden, hvis undertaget ikke monteres korrekt.

2

Undertag af fleksible plader

Denne type undertag kaldes også middelfast undertag eller pladeundertag. Før i tiden anvendte man både gips- og træplader, men i dag anvendes mest tynde plader af træfiber, der lægges overlappende oven på spærene.

Træfiberpladerne har en overflade, der er vandafvisende og en underside, der kan absorbere fugt. På den måde kan fugten trænge ud gennem oversiden af pladen, fordi den her ventileres væk.

Træfiberplader er normalt ikke med til at afstive taget, og derfor er det vigtigt, at spær er forsvarligt afstivet med skrålægter eller vindtrækbånd inden du lægger træfiberundertaget.

Fordelene ved træfiberplader er, at de fleste er diffusionsåbne og kan derfor anvendes til både ventilerede og uventilerede tagkonstruktioner. Dog kan materialet være svært at tilpasse, så det anbefales ikke på et tag med specielle udformninger. Undertag af træfiberplader er heller ikke trådsikre, dvs. at det ikke er sikkert at gå på dem.

3

Fast undertag

Faste undertage er ofte lavet af hårde materialer, såsom tagbrædder, krydsfinér- eller OSB-plader, hvor der er svejset et lag tagpap ovenpå. Dette udgør et solidt underlag, der kan være med til at afstive tagkonstruktionen, og det kan sagtens holde til at man går oven på det.

Det faste undertag er diffusionstæt, så det kan kun bruges på en ventileret tagkonstruktion.

Faste undertage er dyrere end de andre to, men til gengæld er materialerne mere modstandsdygtige.

Denne type undertag en lang levetid, fordi det i princippet er et ekstra tag, og fordi det er ekstra tæt, giver det en særlig lang levetid. Der kan dog være større risiko for skimmel, hvis man anvender krydsfinérplader.

Et par gode råd

Hvis du tjekker dit undertag igennem ofte – mindst en gang om året – kan du forlænge hele tagets levetid betydeligt.

Kontrollér, om der evt. er gået hul på plader eller tagdug og at ventilationen er intakt. På den måde kan du undgå, at skader når at udvikle sig.

Inden du beslutter dig for, om du vil anvende undertag til din tagbeklædning, er det vigtigt at du undersøge hvilken type undertag, der passer til din beklædning.

Tid til at skifte tag?

Et nyt tag vil både øge dit hjems værdig og levetid. Samtidig giver et nyt tag dig også mulighed for at opgradere dit hjems æstetiske udtryk.

Tag en snak med os, hvis du ønsker vejledning om, hvilken type tagbeklædning, der passer til din taginstallation.

Send en besked til os